มุมมองที่สำคัญของจีนในสัปดาห์นี้

27 พฤษภาคม 2565
มุมมองที่สำคัญของจีนในสัปดาห์นี้

          ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในสัปดาห์นี้ ราคาเหล็กในประเทศโดยรวมลดลง โดยราคาเหล็กก่อสร้าง (construction steel) ลดลง 30-190 หยวน/ตัน ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ลดลง 20-170 หยวน/ตัน ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็น (CRC) ลดลง 30-120 หยวน/ตัน ราคา plate ลดลง 20-110 หยวน/ตัน และราคา สแตนเลส (stainless steel) ลดลง 100-400 หยวน/ตัน

          ในปัจจุบัน ความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับต่ำ และการทำธุรกรรมโดยรวมยังน้อยอยู่ ยังต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่นโยบายที่เอื้ออำนวยจะมีผลบังคับใช้ที่จะช่วยเพิ่มความต้องการ คาดว่าราคาเหล็กในประเทศจะลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า โดยอยู่ในช่วง 10-50 หยวน/ตัน

          สัปดาห์นี้ ราคาแร่เหล็ก (iron ore) จาก seaborne ผันผวนเล็กน้อย และโรงถลุงเหล็กในประเทศไม่ได้เร่งดำเนินการซื้อ สำหรับราคาเหล็กกึ่งสำเร็จรูป (semi-finished steel) ในประเทศลดลง โดย ณ วันพฤหัสบดี ราคา Ex-work ของบิลเล็ตคาร์บอนมาตรฐาน (standard carbon) ใน Tangshan ราคาดลง 60 หยวน ราคาอยู่ที่ 4450 หยวน/ตัน และราคาเศษเหล็กในประเทศลดลง คาดว่าในระยะสั้น ราคาแร่เหล็กใน seaborne จะยังคงผันผวนเล็กน้อย ราคากึ่งสำเร็จรูปจะผันผวน และราคาเศษเหล็กจะลดลงเล็กน้อย


แหล่งที่มา : Steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.