บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0115547008540
0115547008540
2547
150,000,000 บาท
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
55/5,55/55 ถ.ศรีนครินทร์
ต. บางแก้ว อ. บางพลี สมุทรปราการ 10540
02 7387770
02 7387675, 02 735 5252
ข้อมูลบริษัท
ต. บางแก้ว อ. บางพลี สมุทรปราการ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
ท่อเหล็กดำ
เหล็กกล้าคาร์บอน
เหล็กกล้าสำหรับเครื่องมือ
เหล็กเกรดพิเศษ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.