ดานิลี่ บจก.

ข้อมูลบริษัท
0105548017119
0105548017119
2548
1,445,000,000 บาท
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
64/210 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง หมู่ 4
ต. ปลวกแดง อ. ปลวกแดง ระยอง 21140
038 955888
038 955402
-
ข้อมูลบริษัท
ต. ปลวกแดง อ. ปลวกแดง ระยอง
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
Process equipment / machinery
รอก, เครน
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.